Cwm Hiraeth Nofel Fywgraffyddol Mewn Tair Rhan. Williams Rhydwen 2019-01-11

Cwm Hiraeth Nofel Fywgraffyddol Mewn Tair Rhan Rating: 8,8/10 482 reviews

Melin Y Coed: Gorsedd Grucyn

Cwm Hiraeth Nofel Fywgraffyddol Mewn Tair Rhan

Tynnwyd y llun hwn yng Nghanolfan Biwmaris ar achlysur cyflwyno'r cwilt a'r glustog i'r enillydd balch, sydd yn hyfforddwraig yno: Alison Chapman, Rhos-meirch, Llangefni. Their sons were David Cyril, born in 1911, Emyr Wynn born in 1913, Mervyn, born in1916, W Arthur born in 1918, Ifor born in 1920, and Vincent, born in 1922, all born in Chester except for the first two. Gan ei bod yn ddydd Mawrth yr Ynyd cafwyd crempogau gan Jina a'r rheini'n rhai blasus iawn. It will therefore have tanned pages, age spots and plenty of shelf wear. Ceir rhai tribannau eraill amdano yn Tegwyn Jones gol. Dyma'r llun diweddaraf ohoni efo un o brif gymeriadau'r gyfres.


Next

Melltith y bennod gyntaf

Cwm Hiraeth Nofel Fywgraffyddol Mewn Tair Rhan

He enrolled in the battalion's Intelligence Section, and learned about military aircraft of all countries. Edwards, Yr Hwiangerddi 1911 , t. Evans also rep Mr D. Manylir ar blwyfi Llanaelhaearn, Clynnog, Llanllyfni, Llandwrog a Llanwnda. When discussing the possibility of a school in the Nant y Rhiw area, he was told that there were not enough children to warrant one. Roedd dau o frodyr Kate, sef Evan a Dei, bellach wedi ymuno â'r fyddin. Ac nid y bugeiliaid yn unig a ganai wrth eu gwaith.

Next

Hiraeth

Cwm Hiraeth Nofel Fywgraffyddol Mewn Tair Rhan

Lloyd Williams, a roddodd sylw i ddwy ohonynt yn Cylchgrawn Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru, cyf. She died and was buried on November 3 1922 aged 23. Ond wrth gwrs ffantasi ydi'r uchod. Mae'n byrlymu â chymeriadau a golygfeydd cofiadwy, ac yn adlewyrchu gyda chryn gywirdeb y tlodi a dioddefaint y mae teulu Marged, y prif gymeriad, yn ei ddioddef. Nodwedd y gweithiau hyn yw eu dyfnder seicolegol a'u ffocws parhaol ar y bywyd mewnol. Croeso cynnes i wirfoddolwyr newydd. Byddai Nain yn ffrio'r wya corn chwiglog i mi ac 'roeddynt yn flasus blas cryfach nag wy iar , gyda bara cartre' a menyn ffres.

Next

Canolfan Hanes Uwchgwyrfai

Cwm Hiraeth Nofel Fywgraffyddol Mewn Tair Rhan

Roedd hi'n brysur iawn yn rhedeg y wasg, yn golygu ac yn cyfrannu at gyfnodolion a phapurau wythnosol, gan gynnwys Baner ac Amserau Cymru Y Faner. Mewn ysgrif fywgraffyddol arno yn Y Cardi, 11 Hydref 1973 , y mae J. Ken tells the story of Idwal Glyn throwing some daisies into a stream when out collecting kindling in Coed y Gwyllt with young Thomas. Old Bodnod still appears on the current map; Henfodnant is its rough equivalent in Welsh. Tâl mynediad £1 Oherwydd amgylchiadau anorfod gohiriwyd y Panterliwt hyd at 28 Tachwedd 2012. Ceir enghraifft o hynny yn achos un o ewythredd fy nhad, un o arloeswyr y mudiad Llafur yn y pentref.

Next

Williams Rhydwen

Cwm Hiraeth Nofel Fywgraffyddol Mewn Tair Rhan

Datblygodd yn ddarlledwr dawnus dros ben, gyda hiwmor parod a dull hollol anffurfiol, yn wahanol i'r hyn a oedd yn arferol yn y Gorfforaeth ar y pryd. Ond wedyn mae diwylliant gwleidyddol Prydain yn dra gwahanol wrth gwrs. Mae John yn fachgen gwirion, Os caiff e chware teg, Mae wedi cael ei ddewis Ar bedair merch ar ddeg. His memory was exceptional and he contributed regularly to the Welsh journals himself as a poet, composing memorial verses about people he knew. Glyn and Winifred also had two daughters, Glenys, who died an infant, and Ceinwen. Bruce, 1815-95 , gronfa a cheginau cawl er cynorthwyo teuluoedd anghenus yr ardal.

Next

Artistiaid Amrywiol

Cwm Hiraeth Nofel Fywgraffyddol Mewn Tair Rhan

Ond - 'dydi Cymru ddim angen gwleidyddion fel David Davies. Rhaid archebu tocyn ymlaen llaw gan mai lle i nifer cyfyngedig sydd yn yr Ysgoldy. Y gyntaf o gyfres flynyddol yn rhoi darlun cyflawn o fro arbennig. Richard worked in insurance for Pearl and General, rising by the time of his death to become insurance superintendent. Peiriannau a phethau ymarferol yw eu diddordeb pennaf. Dad also wrote a lot of poetry and had a book published.

Next

Golwg ar Rai o Gerddi a Baledi Cymraeg Troed

Cwm Hiraeth Nofel Fywgraffyddol Mewn Tair Rhan

It formerly had only a chapel, two taverns, a few cottages, an engine-house, the remnant of a mill, and a miserable shed, dignified by poetic license with the name of a railway station. Yn cyflwyno rhai syniadau, seiliedig ar gynnwys eu hysgrifau mewn llyfr diweddar Pa beth yr aethoch allan i'w achub? In the 1930s when Annie was working in Birmingham she wrote a postcard home, which people did a lot in those days; a post card was the quick and easy way to communicate. Ken says: Dad explained this to me. Yna dychwelir i'r Ganolfan Hanes i gael paned o de a bara brith yn yr ardd. Glynne Davies, son in law , Mrs I. Mae David Davies yn wleidydd poblogaidd a galluog.

Next

Iaith

Cwm Hiraeth Nofel Fywgraffyddol Mewn Tair Rhan

Yn y cyfnod hwn yn Ystalyfera y dechreuodd bywyd Kate Roberts fel llenor mewn gwirionedd. Dawns Gatalaneg yn yr awyr agored mewn pentref glan mor o'r enw Collioure, ddim ymhell o'r ffin rhwng Ffrainc a Sbaen. A cheir blas ar y feddylfryd ar waith o edrych yn ol i'r bedwaredd ganrif ar bymtheg unwaith eto. Ei gampwaith, heb os nac onibai, yw'r nofel Marged 1974 , clamp o lyfr sydd yn un o nofelau Cymraeg pwysicaf yr ugeinfed ganrif. Realaidd yw'r arddull ond eto i gyd mae'n defnyddio adroddiad rhydd anuniongyrchol i awgrymu meddyliau cudd a theimladau'r cymeriadau. O'r dde: Dr Anne Elizabeth Williams, Diane Jones, J.

Next